Kutno - Lokalny Program Operacyjny Rozwoju Firfm Rodzinnych

Kolejny Lokalnych Programów Operacyjnych Rozwoju Firm Rodzinnych wypracowany dla Kutna w ramach  Projektu zrealizowanego ze środków Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plik do pobrania poniżej.

Załączniki