Gdynia - Loikalny Program Operacyjny Rozwoju Firm Rodzinnych

Następny z serii Lokalnych Programów Operacyjnych Rozwoju Firm Rodzinnych wypracowany dla Gdyni w ramach  Projektu zrealizowanego ze środków Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plik do pobrania poniżej.

Załączniki