Chorzów - Lokalny Program Operacyjny Rozwoju Firm Rodzinnych

Program rozwoju biznesu rodzinnego w Chorzowie oparty na badaniach, analizie i sformułowaniu strategii.

Załączniki