Trwałość i konkurencyjność specyfiki działania firmy rodzinnej - materiały edukacyjne prof. dr. hab. Izabeli Koładkiewicz

Prof. dr. hab. Izabela Koładkiewicz, z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, jest wiodąca specjalistką w zakresie specyfiki trwalości i konkurencyjności biznesu rodzinnego Specjalnie w ramach projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych„ finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowała pakiet materiałów edukacyjnych, które zapełniają luki w dostępnych przed jego rozpoczęciem materiałach na temat przedsiębiorczości rodzinnej.

Jest to szereg plików, które oprócz opracowania typu poradnikowego, zawierają też scenariusze webinariów. Warto wpierw je przejrzeć, aby dopasować ich wykorzystanie do konkretnych okoliczności i priorytetów.

Szczególnie warte zwrócenia uwagi jest ukazanie, także poprzez podział materiałów edukacyjnych, że specyfika biznesu rodzinnego wymaga podziału na dwa podsystemy: Ładu Korporacyjnego i Ładu Rodzinnego. Należy pamiętać, że na razie polskie prawo nie proponuje rozwiązania prawnego mogącego w pełni integrować formalnie te dwa podsystemy. Dopiero oczekiwana i zapowiadana (na rok 2022?) nowa regulacja dotycząca możliwości powstawania fundacji rodzinnych umożliwi scalenie tych sfer w jednej strukturze prawnej. Wówczas materiały przygotowane przez profesor Izabelę Koładkiewicz będą wymagały dostosowania do spodziewanej, ale jeszcze nie znanej formy prawnej.

Materiały edukacyjne w całości i fragmentach mogą i powinny być wykorzystywane bezpłatnie jednak w oparciu o licencję Creative Commons 3.0.

 

Zachęcamy do ich twórczego i skutecznego wykorzystania.

 


Załączniki