Sposoby pomiaru zysku ekonomicznego i Analiza ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych

Opracowanie Wiesława Samitowskiego zamówione zostało specjalnie w ramach projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych„ finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uzupełnia luki w dostępnych przed jego rozpoczęciem materiałach na temat przedsiębiorczości rodzinnej.

 Oba obszary: pomiaru zysku i analizy ryzyka  omówione są w załączonym jednym, ponad 250 stronicowym opracowaniu, ponieważ przenikają się. Dzięki temu użytkownik może łatwiej powiązać np. wpływ ryzyk zyskowność firmy rodzinnej.

 Materiały edukacyjne w całości i fragmentach mogą i powinny być wykorzystywane bezpłatnie jednak w oparciu o licencję Creative Commons 3.0. Można je pobrać jako plik pdf załączony do tego wpisu

 Zachęcamy do ich twórczego i skutecznego wykorzystania.


Załączniki