Raport Banku Pekao SA nt. sytuacji MŚP w 2020. Temat specjalny: wpływ COVID-19

https://www.pekao.com.pl/dam/sme/sme2020/pdf/Report_2020_PL.pdfBank Pekao SA od roku 2010 przygotowuje raporty na temat sektora polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Coroczne badanie wykonywane jest  w oparciu o wywiady telefoniczne prowadzone przez niezależną firmę badawczą z właścicielami 7,4 tysięcy firm zatrudniających do 249 osób (do roku 2017 wywiady były prowadzone wyłącznie z właścicielami mikro i małych firm). Reprezentatywne wyniki badania są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz sub-regionalnym (73 grupy powiatów), w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm (mikro, małe i średnie firmy).

Edycja raportu za 2020 roku została upubliczniona pod koniec stycznia 2021 r. Jest ona do pobrania poniżej:


Załączniki