Zyskuję czy tracę? Na czym zarabiam? O roli rachunkowości pisze Maria Adamska


Rachunbkowść to nie uciążliwość, ale niezbędny instrument zarządzania. Pisze o tym Maria Adamska - Redaktor Naczelna magazynu IFR Relacje w numerze 23 z 2017 roku.