O komunikacji z pracownikami pisze Ewa Tomaczak

Ewa Tomaczak w numerze 17 z 2016 magazynu IFR Relacje przedstawiła konsekwencje przemilczeń w komunikacji z pracownikami.