Zmiany kompetencji menadżerskich w zależności od cyklu życia firmy rozważa dr hab. Wojciech Popczyk

Profesjonalizacja biznesu rodzinnego stanowi ogromne wyzwanie dla przedsiębiorców. W korporacjach zmiana etapu rozwoju biznesu może być pokonana m.in. poprzez wymianę kadry zarządzającej

na osoby bardziej odpowiadające aktualnym lub przyszłym wymogom. Przedsiębiorca rodzinny musi zmienić się sam lub uznać, że trzeba oprzeć się na kimś innym. Albo na innym członku rodziny albo na kimś spoza niej.

W zrozumieniu tej sytuacji pomaga dr hab. Wojciech Popczyk w artykule opublikowanym pierwotnie w magazynie IFR Relacje numer 17 z 2016 roku.