Stając się liderem. Nie tylko dla sukcesorów pisze Aleksandra Jasińska-Kloska

Kolejny raz Aleksandra Jasińska-Kloska porusza problem przywództwa. Choć sama jest sukcesorką, to pisze nie tylko do sukcesorów.

Pierwszy raz artykuł ten był opublikowany w numerze 15 magazynu IFR Relacje z 2015 roku.