O motywacji pisze Aleksandra Jasińska-Kloska sukcesorka firmy rodzinnej
Rzadko dokładnie te same motywacje przyświecają członkom rodziny prowadzącej biznes a jego pracownikom. O trosce o pracowników ze strony rodziny prowadzącej biznes
pisała w numerze 14 magazynu IFR Relacje z 2015 sukcesorka firmy i współzarządzająca nią Aleksandra Jasińska-Kloska