Wartość pracy czlonków rodziny w biznesie - artykuł Wojciecha Popczyka

Tym razem dr hab. Wojciech Popczyk zajmuje się pracą członków rodziny i jej wartością w biznesie rodzinnym. To jest ukryty i nie zawsze prawidłowo wyceniany zasób firm rodzinnych.

Pierwsza publikacja tego artykułu miała miejsce w numerze 14 magazynu IFR Relacje w 2015 roku.