Zmiany etapów życia omawia Wiesława Machalica - trener i psycholog biznesu

Specyfiką firm rodzinnych jest związek etapów rozwoju biznesu z etapami życia członków rodziny. Zmieniające się priorytety i możliwości członków rodziny właścicieli i zarządzających mają decydujący wpływ na decyzje i styl zarządzania. Bliżej pisze o tym Wiesława Machalica w artykule zamieszczonym pierwotnie w numerze 11 magazynu IFR Relacje z roku 2015