Debata o synowych i zięciach w biznesie rodzinnym

Sukcesorzy to nie zawsze spadkobiercy - tymi są zwykle dzieci. W pokoleniu sukcesorów do biznesu rodzinnego wchodzą często małżonkowie lub partnerzy juniorów. Czy i kiedy wnoszą wartość dodaną do biznesu i rodziny? A może stanowią zagrożenie? Jak sobie poradzić w sytuacji konfliktu między firmą a rodziną, kiedy uczestnikami są osoby, które weszły do rodziny poprzez związek z jednym z jej członków? Czy Ład Rodzinny jest rozwiązaniem?

Debata z udziałem przedsiębiorców rodzinnych różnych pokoleń i ekspertów została zaprezentowana przez redaktora Jacka Świdra na łamach magazynu Relacje numer 8 z 2014.

Wiele ze spostrzeżeń nadal jest aktualnych, ponieważ jeszcze do końca 2020 roku nie zaszły takie zmiany w polskim systemie prawnym - np. brak fundacji rodzinnych, aby można było samymi instrumentami prawnymi rozwiązać problem udziału zięciów i synowych w splątanym ze sobą życiu biznesu i rodziny.