Raport Instytutu Jagiellońskiego nt. dziedziczenia firm z 2018

Bardzo przystępny i pełen treści raport o biznesie  rodzinnym. Najciekawsze jest porównanie polskich uwarunkowań ze światowymi oraz płynące z tego wnioski dla ukształtowania fundacji prywatnych (rodzinnych) na gruncie naszej rzeczywistości.

Załączniki