Raport o sytuacji MŚP w Polsce - edycja 2018. Temat specjalny - EKSPANSJA ZAGRANICZNA!

Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w Polsce jest publikowany corocznie przez Bank Pekao w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7,5 tysiąca firm zatrudniających do 249 osób (99,8% wszystkich aktywnych firm w Polsce). W roku 2018 w raporcie po raz pierwszy znalazły się również firmy średnie, tworząc w ten sposób pełny obraz firm w grupie MŚP. Mimo braku odpowiedniej statystyki, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że zdecydowana większość MŚP stanowią firmy rodzinne.

Raport w formie pdf jest załącznikiem do tego wpisu (poniżej).

NOWOŚCIĄ TEJ EDYCJI JEST MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z INTERAKTYWNYCH PREZENTACJI DANYCH (wystarczy kliknąć link).

Jak przeprowadzono badanie?

Reprezentatywne wyniki badania są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz sub-regionalnym (72 grupy powiatów), w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm (mikro, małe i średnie firmy).

Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych.

Każdego roku wybierany jest temat specjalny raportu. Tematem specjalnym były już fundusze unijne, e-gospodarka, eksport, innowacje, firmy rozpoczynające działalność gospodarczą oraz technologie cyfrowe. W najnowszym raporcie z roku 2018 tematem specjalnym została ekspansja zagraniczna polskich firm, jako nawiązanie i rozwinięcie tematu specjalnego z roku 2013, którym był eksport.

W raporcie prezentowane są także oficjalne dane statystyczne dotyczące mikro, małych i średnich firm, jak również perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki.

Wnioski z raportu omawiane będą podczas spotkań naszych ekspertów z przedsiębiorcami rodzinnymi.

Załączniki