Pakiet Sukcesja 2.0 w projekcie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

© wprowadzenia Tomasz Budziak

Rozpoczęły się konsultacje społeczne zmian w szeregu ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Zmiany mają dotyczyć wielu różnych zagadnień powiązanych z przedsiębiorczością. Znajduje się wśród nich kilka propozycji mogących dotykać biznesu rodzinnego, szczególnie w odniesieniu do sukcesji. Wyłuskanie tych propozycji nie jest proste, bo są rozsiane po projekcie, ale zebrane razem roboczo nazwaliśmy: Sukcesja 2.0 jako, że stanowią z jednej strony modyfikacje ustawy o zarządzie sukcesyjnym, ale z drugiej dotykają obszarów i spraw nie objętych wówczas regulacją, która weszła w życie 25 listopada 2018.

Tematykę w pakiecie zmian Sukcesja 2.0 stanowi między innymi:

  • Umożliwienie uczynienia przedmiotem zapisu windykacyjnego udziału kapitałowego w spółce osobowej (art. 2 pkt 2 projektu).
  • Umożliwienie obniżenia, rozłożenia na raty lub odroczenia płatności kwoty zachowku przypadku gdy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo (art. 2 pkt 3 projektu).
  • Przewidzenie wprost możliwości zawarcia umowy o zrzeczenie się zachowku, jako rodzaju umowy o dziedziczenie (art. 2 pkt 4 projektu).
  • Rozszerzenie definicji rzemieśliników o spółki osobowe i kapitałowe, co pozwolić ma łatwiesjze wejście w biznes rzemieślniczy członkom rodziny i sukcesję
  • "Podział” ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej między kilka osób(art. 27 pkt 1 projektu) - chodzi o ułatwienie dziedziczenia w spółkach osobowych
  • Przedłużenie trwania spółki osobowej po śmierci wspólnika (art. 27 pkt 2, 3 projektu)
  • Przeniesienie praw i obowiązków związanych z koncesjami, zezwoleniami, licencjami i pozwoleniami w przypadku sukcesji za życia(art. 74 pkt 9 projektu).
  • Śmierć małżonka przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG (art. 74 pkt 11 projektu) - chodzi o skutki dla przedsiębiorstwa śmierci nie przedsiębiorcy, a  jegomałżonka
  • Sukcesja praw wspólnika w spółce prawa handlowego (art. 74 pkt 11 projektu).

Projekt świeży i z doświadczeń towarzyszenia powstawania Ustawy o zarządzie sukcesyjnym można założyć, że proces uzgodnień nie będzie szybki i prosty. Warto jednak podkreślić, że ubiegłoroczna ustawa znalazła poparcie wszystkich opcji politycznych. I należy na to liczyć także tym razem.

Załączniki