Metodologia wsparcia firm rodzinnych PARP i IFR. Pierwsze kompleksowe podejście do wsparcia

Owoc współnego projektu zrealizowanego pod nazwą Firmy Rodzinne przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych. Pierwsza kompleksowa metodologia wsparcia. Wszechstronna prezentacja zagadnienia przedsiębiorczości rodzinnej uzupełniona przez praktyczne narzędzia dla trenerów. Metodologia jest bardzo przydana dla organizacji wsparcia przedsiębiorczości, trenerów i doradców.

Załączniki