Raport NIK z kontroli barier prawnych dla przedsiębiorczości rodzinnej z listopada 2018. Co można zrobić?

Do ściągnięcia obszerny raport Najwyższej Izby Kontroli z 2018 r., starający się przedstawić i ocenić działalność legislacyjną na rzecz polskich firm rodzinnych. Warto zwrócić uwagę na krótkie przedstawienie rozwiązań zagranicznych w tym obszarze.

Ciekawe są przykłady z kontroli.

Niestety, stereotypowo skupiono się na firmach wpisanych do CEIDG. Mimo to, warto przejrzeć!

Załączniki