Firmy rodzinne - przedsiębiorstwa z potencjałem. Wspólny projekt TNS i IFR. Streszczenie wyników

Raport z badań przeprowadzonych w 2016 przez TNS OBOP (obecnie KANTAR) dla stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Podstawowe ustalenia to:

Dobry wizerunek i przychylność konsumentów
Firmy rodzinne kojarzone są z wieloma wyróżnikami emocjonalnymi (bliskość, wiarygodność) i szeroką działalnością lokalną. Polacy dostrzegają również fakt, że tworzą produkty o wysokiej jakości i dbają o pracownika. Jednocześnie 72% uważa, że są szczególnie istotne dla polskiej gospodarki. Firmami rodzinnymi coraz częściej interesują się również politycy i ekonomiści.

Niewykorzystany potencjał „rodzinności”

Polacy chętniej kupią produkty i usługi „polskiej firmy rodzinnej”. Duża część firm nie wykorzystuje tego potencjału – brakuje komunikowania nie tylko faktu rodzinności, ale też cech, z którymi takie firmy się kojarzą. Mimo, że firmy powoli dostrzegają atuty płynące z tego, że są rodzinne nie wszystkie potrafią to wykorzystać i skutecznie komunikować. W efekcie jedynie 21% Polaków kojarzy największe marki rodzinne – wyróżnia się tutaj Grycan, który od lat prowadzi efektywną kampanię opartą na tradycji i rodzinności.

Biznes firm rodzinnych – decyzje na podstawie intuicji, a bariery i szanse takie jak u innych firm

Połowa firm rodzinnych dostrzega szanse wzrostu poprzez pozyskanie nowych klientów, a 21% przez wykreowanie nowych produktów lub usług. Jednocześnie główną barierą działania jest konkurencja, co pokazuje, że firmy rodzinne mają często takie same problemy, jak inne przedsiębiorstwa. Różnicuje je sposób podejmowania decyzji oparty na jednostce – właścicielu. Brak zewnętrznego wsparcia może skutkować mniejszą efektywnością działań.

Metodologia

Badanie telefoniczne:
CATI; N=1000
Próba reprezentatywna:
Polacy, 15+

Badanie internetowe:
CAWI; N=ok. 900

Załączniki