Raport o stanie sektora MSP w Polsce. PARP 2016. Dużo danych i konkretu. Jedynie 41% dożyje 5 lat.

Raport mówi, że polskie przedsiębiorstwa wypracowały 73,5% PKB Polski, a małe i średnie firmy 50,1%. Firmy mikro wytwarzają 30,8%.

Sektor ten zatrudnia 69,2% pracowników przedsiębiorstw.

Niepokojąca jest stopa przeżycia. Jedynie 41% firm przeżywa 5 lat. Większość firm MŚP to rodzinne biznesy warto zapoznać się z tym Raportem, aby móc zrozumieć, co jest niezbędne, aby były one trwalsze niż obecnie.

Załączniki