Program doradztwa on-line dostępny jest jedynie dla użytkowników, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji do Projektu. Jeśli jesteś przedsiębiorcą rodzinnym, to sprawdź w najbliższym Lokalnym Centrum Kompetencji, kto i jak może pomyślnie przejść rekrutację.

Remaining time to use: 5h
To make an appointment, please contact advisor at:
Close
Kamila Grochowina
doradztwo zawodowe
konsultacja telefoniczna
About advisor:

Absolwentka: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Czynny Trener Rozwoju Osobistego, Doradca Zawodowy, Pośrednik Pracy, Szkoleniowiec, Coach for life and business, Animator społeczny, Starszy Wykładowca Uniwersytecki, Specjalista ds. Funduszy Europejskich i projektów unijnych. Członkini zarządów kilku stowarzyszeń działających m.in. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz rodzinnej.

Doświadczenie: Od 2005 roku pracownik Urzędu Miasta Częstochowy i Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA – pomysłodawczyni i kierowniczka wielu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym wspierających przedsiębiorczość w regionie. Kierownik projektu „Świadomy Biznes” – rozwój przedsiębiorczości-dotacje (2017-2019). Specjalista ds. funduszy europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich (2015-2017). Animator w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (2013-2015). Doradca Kluczowy w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego (2007-2015). Doradca zawodowy w Gminnym Centrum Informacji w Częstochowie przy Wydziale Strategii Rozwoju i Integracji Europejskich Urzędu Miasta Częstochowy (2005-2007).

Zainteresowania: networking, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, facylitowanie współpracy międzysektorowej, Inicjowanie i stymulowanie zmiany społecznej pod kątem rozwoju przedsiębiorczości; psychologia (społeczna, kliniczna, sądowa), kryminalistyka lingwistyczna, sztuczna inteligencja, inteligencja emocjonalna, psychopatologia pracy, rozwój osobowości, opiniodawstwo i orzecznictwo psychologiczne, organizowanie kapitału społecznego wokół inicjatyw społeczno-biznesowych (SCR).

Tematyka doradztwa:

 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – SCR
 • Fundusze Europejskie
 • Diagnoza potencjału pod kątem dywersyfikacji
 • Kultura organizacyjna w Firmie Rodzinnej
 • Profile osobowościowe – analiza zachowań pracowników
 • Zarządzanie sobą w czasie a zwiększanie efektywności pracy
 • Docenianie pracowników i Employer Branding
 • Zdrowie psychiczne pracowników - przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Wspieranie procesów rekrutacyjnych i fluktuacyjnych
 • Networking - facylitacja współpracy międzysektorowej

Dostępne terminy doradztwa:

Poniedziałek – sobota, godz. 17.00 – 20.00

 

 

Book:
Zarejestruj się
Łukasz Zieliński
doradztwo personalne
konsultacja telefoniczna
About advisor:

Łukasz Zieliński - absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Prawo i Administracja,  partner w Kancelarii Piotr Pogoda i Partnerzy. Przewodniczący Rady Polsko-Irackiej Izby Współpracy Przemysłowo-Handlowej. Od 2006r. właściciel firmy prawno-finansowej PER PROCURA Łukasz Zieliński. Współorganizator międzynarodowych spotkań biznesowych przedsiębiorców z Polski i krajów arabskich. Inspektor Ochrony Danych według przepisów o RODO. 

Zakres:

- prawno-podatkowe aspekty założenia i prowadzenia działalności w formie jdg, a także spółek

- porady podatkowe 

- planowanie i przygotowanie firmy do pozyskania finansowania bankowego i unijnego

- tworzenie biznesplanów pod konkretne inwestycje

- sposoby radzenia sobie z konkurencją

- sukcesja w firmie

- skuteczne procesy sukcesyjne 

- analiza ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych

Book:
Zarejestruj się
Elżbieta Czerniec
doradztwo personalne
telefoniczna
About advisor:

Elżbieta Czerniec

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. Specjalistka ds. marketingu, komunikacji, wizerunku marki firmowej i osobistej, copywriterka. Projektantka ubioru, graficzka komputerowa. Z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku – związana od 2007 roku, pełni rolę PR Managera firmy.

 

Zakres tematów do doradztwa zawodowego:

 • Wizerunek marki firmy
  • Tworzenie komunikacji wizualnej firmy - materiałów reklamowych, layoutów, stron www, fanpage’y, prezentacji, filmów reklamowych
  • Tworzenie treści marketingowych - copywriting
 • Wizerunek marki osobistej
  • Dobór odzieży biznesowej do charakteru pracy
  • Dobór kolorów do typu urody
  • Dobór fasonów ubioru do sylwetki
 • Komunikacja marketingowa
  • Formy komunikacji
  • Narzędzia komunikacji
Book:
Zarejestruj się
Mariola Trzepizur
doradztwo personalne
telefoniczna
About advisor:

Mariola Trzepizur – dyplomowany coach, mentor, trener, przedsiębiorca z 30-letnim stażem

www.comero.pl. Ukończyła studia na Politechnice Częstochowskiej o kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania zespołami pracowniczymi. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Katowicach - kierunek Coaching , mentoring. Roczne kompleksowe szkolenie trenerskie – Holistyczna Szkoła Trenerów. Posiada certyfikat: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0. Prowadzi mentoring, coaching indywidualny, grupowy i zespołowy. Tworzy i realizuje szkolenia dla grup otwartych i zamkniętych w firmach prywatnych, instytucjach samorządowych, szkołach, uczelniach. Współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla różnorodnych grup zawodowych, o zróżnicowanej strukturze, celach i zadaniach. Celem tych szkoleń jest pomoc właścicielom i pracownikom w odnalezieniu swojego miejsca i swojej roli w zespole oraz poprawieniu komunikacji, organizacji i efektywności tych zespołów i firm. Wspiera również w rozwoju osoby, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Stworzyła i koordynuje Klub Kobiet Biznesu w Częstochowie i w Sosnowcu. Interesuje ją psychologia pozytywna, psychobiologia, arteterapia, fizyka kwantowa. W ludziach dostrzega ich mądrość i potencjał.

 

Tematy doradztwa:

 •          budowanie relacji międzypokoleniowej,
 •          skuteczna komunikacja,
 •          zarządzanie emocjami,
 •          redukcja stresu,
 •          work life balance,
 •          motywacja,
 •          cele krótko-, średnio- i długoterminowe,
 •          kontakt i relacje z klientami.

Terminy konsultacji telefonicznych:

 • 05.03.2020 -  9:00-10:00
 • 06.03.2020 - 15:00-16:00
 • 12.03.2020 -  9:00-10:00
 • 13.03.2020 - 15:00-16:00
 • 19.03.2020 -  9:00-10:00
 • 20.03.2020 - 15:00-16:00
 • 26.03.2020 -  9:00-10:00
 • 27.03.2002 - 15:00-16:00
 • 31.03.2020 - 15:00-16:00
Book:
Zarejestruj się
Marcin Marczak
Doradztwo personalne
telefoniczne, wideokonferencje
About advisor:

Marcin Marczak (ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku) -- Analityk Rynku, badacz.
Absolwent Ekonomii na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz student Finanse i Rachunkowość na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań neuromarketingowych za pomocą takich technik jak: eyetracking, facetracking, EEG. Samodzielnie przeprowadza badania wraz z analizą, po której jest w stanie zarekomendować konkretne kroki, aby danych produkt bądź usługa była jeszcze lepsza.

Tematy doradztwa:

 •          Badanie neuromarketingowe

Dostępne terminy doradztwa – każdy poniedziałek 11-13

Book:
Zarejestruj się
Agnieszka Wójcik-Zachorska
Doradztwo personalne
telefoniczne
About advisor:

Agnieszka Wójcik-Zachorska (ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku) Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Związana zawodowo z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku od 7 lat. Pierwsze doświadczenia zawodowe związane z koordynacją badań. Zaangażowana we wszystkie etapy realizacji wielu projektów, zarówno z sektora publicznego, jak rynku komercyjnego. Od 2017 roku członek działu Analiz Sektorowych i Foresightu  ASM. Na co dzień zajmuje się analizami branżowymi, realizacją badań jakościowych, ilościowych oraz neuromarketingowych. Posługuje się się metodami statystycznymi (znajomość programu SPSS). Obecnie kieruje i realizuje licznymi projektami realizowanymi dla klientów komercyjnych.  Wielokrotnie przeprowadzała pogłębione wywiady jakościowe oraz prowadziła grupy FGI. Realizowała liczne badania CATI, CAWI, CAPI, PAPI, Mystery shopping/calling/e-mail, MOBI, Desk Research, Eyetracking, EEG. Specjalizuje się w audytach sprzedaży, badaniach wizerunku marki, satysfakcji klientów, badaniach produktów oraz analizach rynkowych (badaniach potencjałów rynkowych). Prowadzi liczne prezentacje na temat zrealizowanych projektów oraz uczestniczy jako prelegent w konferencjach.

Tematy doradztwa:

·         Satysfakcje i lojalność klientów,

·         Monitoring wizerunku marki,

·         Audyty sprzedaży,

·         Monitoring skuteczności reklam,

·         Ocena możliwości wprowadzania nowych produktów na rynek,

·         Badanie decyzji zakupowych.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy doradztwa – każdy wtorek godz. 8.00-10.00

 

Book:
Zarejestruj się
Dorota Bury
doradztwo personalne
telefoniczna
About advisor:

Dorota Bury

Ukończyła Wyższą Szkołę Humanistyczną i podyplomowe studia na kierunku Akademia Trenera w Wyższej Szkole Bankowej. Swoje doświadczenie zdobywała, pracując w różnych korporacjach, obejmowała tam stanowiska kierownicze, dzięki czemu zdobyła kompetencje budowania i tworzenia efektywnych zespołów.
Szczególny nacisk kładzie na udoskonalanie sztuki sprzedaży opartej na relacjach, zaufaniu i wiarygodności, czego uczy na swoich szkoleniach. Współpracuje z wieloma firmami, prowadząc dla nich szkolenia z zakresu liderowania, zarządzania i sprzedaży. Jest założycielką firmy szkoleniowej InSpirala.
Prowadziła swój program w Tomasz Słodki Live, gdzie dzieliła się swoją wiedzą z zakresu rozwoju osobistego i tego, czym jest Structogram®. Autorka wielu artykułów o tematyce biznesowo-rozwojowej. Jej artykuły ukazywały się w lokalnych gazetach i magazynach, takich jak Sygnał czy Szkoła. Jest zapraszana do prowadzenia wykładów z zakresu wykorzystania mechanizmów działania ludzkiego mózgu w podnoszeniu efektywności w pracy, w budowaniu relacji czy w rozwijaniu swojego potencjału. Współautorka ŻEBY CI SIĘ CHCIAŁO, społeczności, która zrzesza osoby z pasją i chęciami do działania, promujących sport, zdrowe myślenie i zdrowy styl życia. Mieszka w Starogardzie Gdańskim.

Kompetencje i osiągnięcia:

Licencjonowany trener STRUCTOGRAM®
Dyplomowany trener rozwoju osobistego
Tytuł Menedżera Zasobów Ludzkich
17-letnie doświadczenie w sprzedaży
13-letnie doświadczenie z zakresu budowania i tworzenia zespołów

Zakres porad:

- Komunikacja w zespole
- Przygotowanie firmy do rozbudowania, zmiany
- Polityka sprzedażowa
- Klient docelowy
- Promocja i docieranie do klienta
- Zarządzanie zespołem
- Dopasowanie stanowisk pracy do osobowości
- Podniesienie efektywności i wydajności
- Motywacja pracowników
- Delegowanie zadań

Dostępne terminy doradztwa: każdy poniedziałek w godzinach 19:00-21:00

Book:
Zarejestruj się
Adam Majewski
doradztwo personalne
telefoniczna
About advisor:

Adam Majewski – pisarz i podróżnik, trener biznesu, wykładowca akademicki, od 2003 roku w branży public relations. Był rzecznikiem prasowym, dyrektorem wydawnictwa, prezesem agencji PR i urzędnikiem. Uprawia kolarstwo przełajowe, miłośnik Ałtaju i Syberii.

Zakres doradztwa:

Storytelling i visual storytelling w profesjonalnej działalności.

Storytelling to sztuka umiejętnego opowiadania o aktywności zawodowej i biznesowej.

Zastanawiasz się, jak przedstawiać klientom swoją profesjonalną działalność? Skorzystaj z konsultacji, aby poznać najlepsze sposoby opowiadania o wyjątkowych ideach i dalekosiężnych planach, a także przewagach tworzonej marki.

Konsultacje są przeznaczone dla osób prowadzących własny biznes, jak i przedstawicieli branż kreatywnych – m.in. projektantów, programistów czy twórców.

Terminy:

w każdy wtorek i czwartek między 11 lutego a 19 marca, godz. 18.00-20.00

(11, 13, 18, 20, 25 i 27 lutego; 3, 5, 10, 12, 17 i 19 marca)

O ekspercie:

https://pl.linkedin.com/in/novayazemlya01/

https://www.instagram.com/novayazemlya01/

Book:
Zarejestruj się
Joanna Florczak-Czujwid
Doradztwo personalne
telefoniczne
About advisor:

Joanna Florczak-Czujwid. Od 11 lat realizuje badania marketingowe w wielu obszarach tematycznych - od badań satysfakcji klientów po analizy segmentacyjne. Zastępca dyrektora Działu Analiz Sektorowych i Foresightu w ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Związana z firmą od 2008 r. Socjolog z wykształcenia i zamiłowania, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ekspert w zakresie badań rynku technikami tradycyjnymi i biometrycznymi. Prelegentka i panelistka podczas najważniejszych wydarzeń związanych z gospodarką. W codziennej pracy wspiera firmy w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju, działań marketingowych, komunikacyjnych, wizerunkowych itp. Wykorzystuje do tego celu zarówno badania metodami tradycyjnymi (CATI, CAWI, FGI, IDI, ITI), jak również zdobycze technologii – czyli badania z wykorzystaniem sprzętu biometrycznego, takie jak: eyetracking, EEG, facetracking czy GSR.

Dyrektor projektu Budowlana Marka Roku, który wspiera działania wizerunkowe producentów materiałów budowlanych na polskim rynku.

 

Tematy doradztwa:

•             Satysfakcja klientów

•             Lojalność klientów

•             Budowanie wizerunku klientów na zewnątrz i wewnątrz organizacji

•             Jakość obsługi klientów

•             Rozpoznawalność marki

•             Wykorzystanie badań biometrycznych w codziennych działaniach marketingowych

•             Możliwość wejścia na rynek z nowymi usługami/produktami

 

Dostępne terminy doradztwa – każdy czwartek godz. 8.00-11:00

Book:
Zarejestruj się
Anna Kunicka
doradztwo personalne
konsultacja telefoniczna
About advisor:

Anna Kunicka – mentor, trener wspierający zarówno rozwój osobisty, jak i biznesowy. Propagatorka idei, że największą wartością jest człowiek. Pasjonatka pozytywnego myślenia i aktywnego działania W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu firmą, w tym budowanie zespołu i kierowanie biurem zarządu. Za ważny aspekt zaangażowania i motywacji uważa silną identyfikację z firmą, budowanie pozytywnych relacji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej z zakresu Kontrolingu w Zarządzaniu oraz Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich (GFKM). Specjalizuje się w zakresie budowania i utrzymywania relacji, roli inteligencji emocjonalnej w budowaniu i funkcjonowaniu zespołów, psychologii pozytywnej, zapobieganiu wypaleniu zawodowemu przez umiejętny dobór emocji i właściwe zarządzanie sobą w czasie. Właścicielka firmy ASDIMO Anna Kunicka, w ramach której organizuje, przy współpracy z trenerami (praktykami biznesu), konferencje rozwojowe.

 

Tematy doradztwa:

 • ·         Skuteczne przywództwo
 • ·         Emocjonalna inteligencja organizacji
 • ·         Komunikacja oparta na empatii
 • ·         Postawa i charakter lidera
Book:
Zarejestruj się
Sebastian Wilkowiecki
doradztwo personalne
konsultacja telefoniczna
About advisor:

Sebastian Wilkowiecki – cost-controller, specjalista ds. podatkowych, główny księgowy. Obecnie
Dyrektor finansowy w ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie.
Wykształcenie – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Zarządzania oraz Centrum
Dokumentacji i Studiów Podatkowych na Uniwersytecie Łódzkim.
Od 15 lat zajmuje się działalnością w obszarze wsparcia spółek kapitałowych i osobowych w
zakresie ich działalności prawno-podatkowych, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej
(cost-controlling) oraz finansów. Interdyscyplinarne wykształcenie oraz bogate doświadczenie
zawodowe na kluczowych zarządczo stanowiskach pozwala ekspertowi spojrzeć na działalność każdego
przedsiębiorstwa z szerokiej perspektywy.
Wg eksperta domeną każdego sukcesu jest dobre planowanie, poszukiwanie słabych punktów i
eliminowanie ich bez szkody dla jednostki w jej codziennej działalności. Z kolei postępowanie zgodne
z japońską filozofią Kaizen, czyli ciągłe, stabilne i rozważne poprawianie jakości działań, wyszukiwanie
zbędnych, czasem ukrytych kosztów oraz eliminowanie finansowych zagrożeń, pozwala jednostkom
gospodarczym funkcjonować nawet w trudnym dla nich okresie.

Zakres wsparcia i konsultacji:

 • Prawno-podatkowe aspekty uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Biznesplan – od czego zacząć i jak rozmawiać z bankiem;
 • Budowa planu kont w tym podział na koszty rodzajowe oraz MPK - wsparcie dla księgowych;
 • Budżetowanie projektowe, wydziałowe, globalne – od „0” i historyczne;
 • Badanie odchyleń danych wynikowych;
 • Budowa rachunku kosztów – stałych, zmiennych, pełnych, ABC, GPK, ZPRK;
 • Pomoc z projektowaniu działań cost-controllingowych. zabezpieczających przedsiębiorstwo przed powstaniem tzw. „spirali śmierci kosztów stałych”.

Dostępne terminy doradztwa:
wtorki i piątki, godz. 10-11

Book:
Zarejestruj się
Marcin Siwik
doradztwo zawodowe
konsultacja telefoniczna
About advisor:

Marcin Siwik – Właściciel biura rachunkowego SINTRA, które prowadzi wspólnie z żoną. Sintra to duże nowoczesne biuro, które pomaga w rachunkowości innym.

Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na wydziale zamiejscowym we Wrocławiu, na kierunku Rachunkowość i Finanse. W wolnej chwili lubi uprawiać sport, szczególnie bieganie. Drugą pasją Pana Marcina jest czytanie książek, głównie o tematyce naukowej: fizyka, psychologia, filozofia a od czasu do czasu biografia bądź kryminał.  

Tematyka doradztwa:

 

·         podatki

·         PIT

·         VAT

·         CIT

·         kadry i płace

 

Book:
Zarejestruj się
Agnieszka Puto
doradztwo personalne
konsultacja telefoniczna
About advisor:

Agnieszka Puto

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych. Jest teoretykiem i praktykiem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. W swojej pracy naukowo-badawczej specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu projektami. Bada wpływ różnorakich czynników na rozwój współczesnych przedsiębiorstw. Od lat współpracuje ze światem biznesu, realizując komercyjne projekty. Poza pracą miłośnik marketingu.

 

Zakres doradztwa:

 •          Analiza strategiczna makrootoczenia
 •          Analiza otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa
 •          Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
 •          Analiza ryzyka
 •          Zarządzanie projektami w firmie
 •          Tworzenie biznesplanów
 •          Określanie miejsca i roli firmy na rynku
 •          Tworzenie wizji i misji firmy
 •          Analiza konkurencji

 

Dostępne terminy doradztwa:

każdy piątek 09.00-11.00

 

 

Book:
Zarejestruj się
Tomasz Wypych
doradztwo personalne
konsultacja telefoniczna
About advisor:

Tomasz Wypych - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Częstochowskiej, doświadczony doradca, kierownik projektów, ekspert oceniający wnioski w ramach funduszy unijnych.  

Tematyka doradztwa:

·         Doradztwo w zakresie dostępności źródeł finansowania inwestycji

·         Przygotowanie wniosków aplikacyjnych, biznesplanów, analiz finansowych i ekonomicznych, analiz opłacalności inwestycji, analiz marketingowych

·         Zarządzanie projektem, zamówienia publiczne, rozliczenie projektu i sprawozdawczość

        

Book:
Zarejestruj się
Artur Siwek
doradztwo personalne
konsultacja telefoniczna
About advisor:

Artur Siwek – od ponad 15 lat związany z doradztwem biznesowym opartym na pozytywnych relacjach z
szerokim gronem przedsiębiorstw. Makler Papierów Wartościowych, Certyfikowany Księgowy,
rzeczoznawca Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie. Członek Zarządu
Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie. Członek Klubów Biznesu Raków
Częstochowa oraz Skra Częstochowa. Doradca Zarządów Spółek, Członek Rady Nadzorczej Spółki
notowanej na GPW. Współpracownik Centrum Transferu Technologii przy Politechnice
Częstochowskiej. Ekspert w zakresie pozyskiwania finansowania przedsiębiorstw, w tym w zakresie
pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej. Uczestniczył w realizacji projektów o wartości ponad 350
milionów złotych. W przeszłości Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA
oraz Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. Prywatnie
tata siedmioletniej Emilii, pasjonat sportu i dobrej muzyki.

Tematy doradztwa:

 • pozyskiwanie kapitału na rozwój przedsiębiorstw (dotacje z UE, inwestorzy)
 • sprzedaż przedsiębiorstwa, fuzji i przejęć
 • przygotowanie strategii rozwoju oraz modelu biznesowego
 • komercjalizacja nowych technologii
Book:
Zarejestruj się
Adrian Rabiniak
doradztwo personalne
konsultacja telefoniczna
About advisor:

Adrian Rabiniak

Ukończył Wydział Zarządzania na Politechnice Częstochowskiej oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wykształcenie związane z finansami i zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz praktyczne doświadczenie w zakresie bankowości. Znajomość praktyczna w zakresie programów dotacyjnych UE, przygotowania projektów w ramach funduszy UE oraz realizacji, obsłudze i rozliczeniu procesu dotacyjnego projektów. Odpowiedzialność za prawidłowość treści sporządzanych dokumentów i koordynowanie realizacji projektów. Główni klienci dotacyjni to prywatne przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie) w ramach programów RPO WSL, PARP (POIR, POPW), PUP i innych.

Zakres doradztwa:

rozliczanie projektów dotacyjnych:

 

- doradztwo w wyborze dotacji dla firm

 

- analiza i opracowanie całości dokumentacji a zakresie pozyskania finansowania (biznesplan, analiza finansowa)

 

- rozliczanie projektów dotacyjnych – inwestycyjnych, B+R, eksportowych

 

- prowadzenie szkoleń z rozliczania pozyskanych dotacji

 

Dostępne terminy doradztwa:
poniedziałek-piątek 10:00-12:00

 

Book:
Zarejestruj się
Mateusz Płoszaj
doradztwo personalne
konsultacja telefoniczna
About advisor:

Mateusz Płoszaj

Ukończył Wydział Infrastruktury i Środowiska na Politechnice Częstochowskiej. Specjalista w zakresie kompleksowej organizacji szkoleń dla firm i ich pracowników, korzystających z Bazy Usług Rozwojowych. Znajomość praktyczna w zakresie programów dotacyjnych UE, przygotowania projektów w ramach funduszy UE oraz realizacji, obsłudze i rozliczeniu procesu dotacyjnego projektów. Odpowiedzialność za prawidłowość treści sporządzanych dokumentów i koordynowanie realizacji projektów. Główni klienci dotacyjni to prywatne przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie) w ramach programów RPO WSL, PARP (POIR, POPW), PUP i innych.

Zakres doradztwa:

dotacje MŚP 2020:

 

- doradztwo dotacyjne dla Firm

 

- przygotowywanie wniosków o dotację w Programach Krajowych i Regionalnych w województwach

 

- rozliczanie dotacji i doradztwo w całym procesie

 

- przygotowywanie i doradztwo przy wyborze i realizacji szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych

 

- przygotowywanie dokumentacji do uzyskania decyzji w Polskiej Strefie Inwestycji – dawniej SSE

 

Dostępne terminy doradztwa:
piątek 10:00-12:00

Book:
Zarejestruj się
Paweł Koćwin
doradztwo personalne
konsultacja telefoniczna
About advisor:

Paweł Koćwin

Założyciel firmy consultingowej Argo Navi od 10 lat specjalizującej się w doradztwie biznesowym dla firm MŚP, pozyskiwaniu dotacji, wprowadzaniu firm do Specjalnych Stref Ekonomicznych. Specjalista w zakresie prowadzenia doradztwa i szkoleń dla podmiotów gospodarczych i ich pracowników. Główny obszar zainteresowań to analiza możliwości rozwoju firm poprzez wsparcie w pozyskaniu dotacji w przedsiębiorstwach oraz opracowywanie strategii rozwoju firm dla wielu branż. Specjalista w obszarze analizy i doradztwa w opracowaniu strategii wejścia na rynki zagraniczne w podmiotach gospodarczych i ich realizacji, szkoleń w zakresie rozwoju startupów. Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończone studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Akademia Trenerów Biznesu. Wspólnik w kancelarii Argo Navi K. Koćwin Sp. K. oraz Argo Navi Dotacje i Eksport S.C.

Zakres doradztwa:

Specjalne Strefy Ekonomiczne – możliwości optymalizacji podatkowej dla nowych inwestycji:

 

- przygotowywanie biznes planów,

- przygotowywanie strategii eksportowych

- przygotowanie wniosków dotacyjnych

- doradztwo w całym procesie dla uzyskania wsparcia w Specjalnych Strefach Ekonomicznych 

- prowadzenie szkleń dla firm z dofinansowaniem w zakresie sprzedaży, zarządzania, eksportu 


Dostępne terminy doradztwa:

poniedziałek-piątek 10:00-12:00

 

Book:
Zarejestruj się
Katarzyna Koćwin
doradztwo personalne
konsultacja telefoniczna
About advisor:

Katarzyna Koćwin

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Radca prawny od 2006 roku. Przez pierwsze lata pracowała w jednej z częstochowskich kancelarii, świadcząc usługi prawne zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoliło jej na założenie 10 lat temu własnej kancelarii Argo Navi, gdzie poza świadczeniem typowych usług prawnych i podatkowych, mających na celu ochronę interesów podmiotów gospodarczych, reprezentowanie stron w postępowaniach przed sądami, czy organami administracyjnymi, realizowane są specjalistyczne usługi wprowadzania firm do Specjalnych Stref Ekonomicznych czy doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych. Jako wspólnik Argo Navi Dotacje i Eksport S.C. prowadzi otwarte i zamknięte szkolenia m. in. z zakresu prawa handlowego, cywilnego, pracy czy ochrony danych osobowych.

Zakres doradztwa:

 • doradztwo prawne dla firm (formy prowadzenia działalności, przekształcenia, umowy itp.)
 • RODO

Dostępne terminy doradztwa:

poniedziałek 10:00-12:00

 

Book:
Zarejestruj się
Marek Leśniak
doradztwo personalne
konsultacja telefoniczna, mailowa, skype
About advisor:

Marek Leśniak – menedżer i ekspert z kompleksowymi kompetencjami i dużym doświadczeniem w wielu branżach, dzięki technicznej formacji (mgr inż., Politechnika Wrocławska), uzupełnionej studiami ekonomicznymi (MBA Wyższa Szkoła Zarządzania, University of London) i finansowymi (ACCA). Posiada unikalną zdolność zrozumienia funkcjonowania każdej organizacji gospodarczej, co z kolei pozwala na wysoką skuteczność i jakość pracy jako eksperta biznesowego. Posiada bogate doświadczenie i sukcesy w restrukturyzacji i organizacji przedsiębiorstw, w identyfikacji i optymalizacji procesów i kosztów, a także sukcesy w organizowaniu i nadzorowaniu struktur sprzedażowych w zakresie produktów i usług w obszarze B2B. W szczególności swoje kompetencje i doświadczenia zawodowe wykorzystuje we wspieraniu firm MŚP, w tym startup’ów i scaleup’ów.

Tematy doradztwa:

·         Prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej (analizy biznesowe, aspekty prawne, aspekty finansowe, startupy i scaleupy)

·         Optymalizacja prowadzonego biznesu (modele biznesowe, identyfikacja procesów firmie, optymalizacja kosztów, outsourcing)

·         Przygotowanie firmy do wejścia na nowe rynki, w tym rynki zagraniczne (ocena potencjału firmy, ocena potencjału produktu/usługi)

·         Poszukiwanie partnerów biznesowych na zagranicznych rynkach

·         Zarządzanie własnością intelektualną firmy (identyfikacja, ochrona, umowy licencyjne)

·         Finansowanie działalności gospodarczej – środki pomocowe (dotacje, pożyczki, kredyty – gdzie szukać, co zrobić, by otrzymać)

·         Finansowanie rozwoju działalności gospodarczej – Venture Capital, Equity Crowdfunding, Business Angels.

Dostępne terminy:
każdy wtorek i czwartek w godz. 16-18

Book:
Zarejestruj się
Anna Chmielecka
doradztwo zawodowe
konsultacja telefoniczna
About advisor:

Anna Chmielecka – radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu europejskiego prawa gospodarczego i marketingu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, samorządowiec – radna gminy dwóch kadencji.

Uczestniczka wielu postępowań  sądowych i administracyjnych, posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w ramach prowadzonej Kancelarii Radcy Prawnego Anna Chmielecka w Krośniewicach. Specjalizuje się w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa pracy, administracyjnego, gospodarczego i prawa rodzinnego.

Doradca i koordynator przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (pozyskiwanie środków i funduszy, zarządzanie projektami, którym przyznano dotację, współpraca jako ekspert).

Zakres doradztwa:

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Podstawowe pojęcia dotyczące zarządu sukcesyjnego.

 Ustanowienie zarządu sukcesyjnego

 • powołanie zarządcy sukcesyjnego;
 • wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji;

 • dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Zarząd przedsiębiorstwem w spadku do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego

 • czynności konieczne do zachowania majątku lub możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku,
 • czynności zwykłego zarządu w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę przed jego śmiercią, jeżeli ciągłość tej działalności jest konieczna do zachowania możliwości jej kontynuacji lub uniknięcia poważnej szkody.

 Zasady wykonywania zarządu sukcesyjnego.

 Stosunki między właścicielami przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą sukcesyjnym.

 Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku.

 Sprawy pracownicze i kontynuacja umów o pracę.

 Decyzje, działalność regulowana i wpisy do rejestru działalności regulowanej oraz innych rejestrów.

 Zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej.

Dostęp do rachunku bankowego.

Daniny publiczne w okresie zarządu sukcesyjnego .

Odwołanie zarządcy sukcesyjnego i inne zdarzenia powodujące utratę umocowania do pełnienia tej funkcji.

Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego.

Firma po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

Book:
Zarejestruj się
Artur Sawicki
doradztwo zawodowe
konsultacja telefoniczna i mailowa
About advisor:

dr Artur Sawicki

Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej o specjalności marketingowej. Stopień naukowy doktora z nauk ekonomicznych uzyskał z wyróżnieniem. Dziekan na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi; Prezes Śląskiego Towarzystwa Marketingowego; recenzent branżowy w Wydawnictwie Naukowym Sophia oraz Nauka i Biznes; autor projektów naukowo-badawczych; zwolennik praktycznych rozwiązań w obszarze marketingu oraz współpracy nauki z biznesem; uczestnik wielu wydarzeń marketingowych; autor publikacji naukowych na temat marketingu i zarządzania; sympatyk dress codu; pasjonat fauny rasowej.

Zakres doradztwa:

 • Komunikacja marketingowa (tradycyjna i cyfrowa);
 • Wprowadzanie usługi na rynek;
 • Zarządzanie w firmie;
 • Satysfakcja klientów.

Dostępne terminy doradztwa: wtorek-sobota 16.00-18.00

Book:
Zarejestruj się
Sylwia Dąbrowska
doradztwo zawodowe
konsultacja telefoniczna
About advisor:

Sylwia Dąbrowska - trener rozwoju biznesu i rozwoju osobistego z ponad 15-letnim doświadczeniem. Szkoli zespoły projektowe oraz sportowe, doskonali ich kompetencje i wspiera w skutecznej komunikacji. Łączy wiedzę i umiejętności z obszaru sportu i biznesu. Motywuje przedsiębiorców i liderów do budowania szeroko rozumianej przewagi konkurencyjnej opartej na autentyczności. Jest specjalistą w zakresie Inteligencji Emocjonalnej, facylitacji zespołów i budowaniu zespołów. Prowadzi długofalowe projekty w zakresie tworzenia i wdrażania standardów pracy efektywnych zespołów i mądrego przywództwa.

Dostępne terminy doradztwa: czwartki i piątki 8:00-12:00

Book:
Zarejestruj się
Piotr Wytrych
doradztwo zawodowe
telefoniczna
About advisor:

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.
Szczególnie silny nacisk kładzie na aspekt praktyczny i biznesowy rozwiązań, które proponuje klientom. Doskonale rozumie cele biznesowe, jakie chcą osiągnąć. Otwarty na świat, nowe technologie i rozwój osobisty. Doświadczenie zawodowe zdobywał już na 3 roku studiów, kiedy pracował w Kancelarii Paszowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą we Wrocławiu. Następnie rozpoczął praktyki w jednej z największych kancelarii prawnych w Krakowie FORYSTEK & PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI, gdzie zdobył szerokie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, a następnie kierował częstochowskim oddziałem kancelarii JAWORSKI POGODA GŁADKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Krakowie (obecnie MyLo POGODA GŁADKI GRZESIEK sp. k.). Współzałożyciel Kancelarii VINSTON. To właśnie połączenie wiedzy i doświadczenia prawnego z biznesowym umożliwia doskonałe relacje z klientami i zrozumienie ich potrzeb szczególnie podczas analizy umów. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym. Doradza klientom także w obszarze prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych.

Book:
Zarejestruj się
Joanna Barakomska
doradztwo zawodowe
konsultacja telefoniczna
About advisor:

Posiada ponad 18-letnie doświadczenie menedżerskie zbudowane
na solidnym fundamencie edukacyjnym.
Absolwentka wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
Studiów MBA Master of Business Administration Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie oraz Bennewicz Instytut Kognitywistyki w
Warszawie – certyfikowany Coach, Mentor Life & Business i
World Institute for Action Learning – certyfikowany Coach
Action Learning, Ernst & Young w Warszawie – Zarządzanie
Procesowe Leader Kaizen, Ernst & Young w Warszawie –
Praktyczne Zarządzanie Projektami, Harvard Business Review
Polska – Ican Institute – Elite Sales Program.


Tematyka doradztwa:
 Budowanie przewagi konkurencyjnej przez odkrywanie
potencjału ludzkiego dzięki różnorodności talentów
członków zespołu.
 Budowanie strategii firmy opartej na wyznaczeniu celu z
etapami realizacji oraz mierzalnymi efektami działań.
 Budowanie dobrych relacji wewnątrz firmy opartej na
coachingowym stylu zarządzania.
 Budowanie misji i wizji firmy opartej na świadomych
wartościach z wzorcami zachowań.
 Rozwiązywanie problemów i realizacja wyzwań rozwojowych.
 Sesje indywidualne coachingowe i mentoringowe: budowanie
dobrej relacji z samym sobą, z rodziną, z pracownikami i
klientami.
 Sesje coachingowe i mentoringowe zespołu.

Dostępne terminy doradztwa:
poniedziałek-piątek godz. 19:00-20:00

 

Book:
Zarejestruj się
Rafał Kunaszyk
doradztwo zawodowe
konsultacja telefoniczna
About advisor:

Rafał Kunaszyk – ekspert ds. edukacji, rynku pracy, zajmuje się rozwojem kompetencji i kwalifikacji.
Trener i doradca zarządzania, rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach,
wyszkolił w kraju i za granicą ponad pięć tysięcy osób, doradzał ponad trzystu firmom MMSP,
współwłaściciel firm rodzinnych Eurokreator SC i Eurokreator T&C,
członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych,
członek Rady Fundatorów i Rady Programowej Klastra Life-Science. 
Zarządzał ponad kilkudziesięcioma projektami w kraju i za granicą.
Obecnie jest ekspertem ds. Edukacji, ZSK, SRK w projekcie Sektorowa Rada Przemysłu Chemicznego
i Dyrektorem Programowym Forum Inteligentnego Rozwoju.
Członek Zespołu Zadaniowego ds. zapobiegania w województwie małopolskim negatywnym skutkom gospodarczym
epidemii koronawirusa.

 

Proponowane obszary doradztwa:

- przekazywanie kompetencji przedsiębiorców z pokolenia na pokolenie:
zarządzanie kompetencjami sukcesorów i nestorów, budowanie modeli partnerskiej współpracy wewnątrz firmy, sukcesja wiedzy, modele podnoszenia kompetencji/kwalifikacji, procesy walidacyjne;

- trwałość firmy i konkurencyjność w kontekście specyfiki działania FR:
zarządzanie zmianą gospodarczą, wdrażanie innowacji, wprowadzanie nowych produktów i usług, zarządzanie strategiczne, budowanie i utrwalanie wizerunku, współpraca z sektorem nauki i szkolnictwem średnim i wyższym zawodowym;

- analiza ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych:
modele analizy ryzyka, zarządzanie ryzykiem, przeprofilowanie firmy, tworzenie planów naprawczych.

Book:
Zarejestruj się