PROJEKT W CZASACH KORONAWIRUSA

Nowe czasy wymuszają elastyczne podejście i innowacyjne rozwiązania. Trudne sytuacje wymagają szybkich działań i przemyślanych decyzji. Przedłużająca się kwarantanna, ograniczenie działalności gospodarczej oraz zbliżający się kryzys – te wyzwania stoją obecnie przed każdym biznesem. Przedsiębiorco, czy Ty i Twoja firma jesteście przygotowani do funkcjonowania w tych warunkach? Musimy działać efektywnie, podejmując ważne, często trudne decyzje, a każda decyzja, zwłaszcza biznesowa, powinna bazować na wiedzy, doświadczeniu i analizie sytuacji. Jak zadbać o firmę, mając ograniczony czas i środki na działanie?

Zobacz więcej / Wymaga rejestracji
Eksperci kluczowi projektu
Zobacz więcej / Wymaga rejestracji
O Projekcie

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych realizuje partnerski projekt pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych„.

Cel Projektu: Opracowanie i wdrożenie modelu funkcjonowania 7 Lokalnych Centrów Kompetencji, w oparciu o wypracowane i wdrożone skutecznie do praktyki przez partnera hiszpańskiego.

Kwota Dofinansowania: 2 777 114,50 PLN

Zobacz więcej / Wymaga rejestracji