Pani Daria Kunkowska (dyrektor zarządzający Acartus) opowiedziała o formach prowadzenia działalności oraz sposobach zarzadzania firmą rodzinną. W trakcie webinarium ekspert poruszył tematy m.in.  planowania, zarządzania operacyjnego i strategicznego na konkretnych przykładach firm rodzinnych. Dodatkowo, zaproszeni goście, p. Grzegorz Gosk i p. Mariusz Purzycki opowiedzieli o własnych doświadczeniach w zakresie zakładania oraz strategii rozwoju własnych biznesów.