W trakcie webinarium eksperci firmy doradczej JP Weber kompleksowo omówili kwestię zarządzania przedsiębiorstwem w trakcie kryzysu i epidemii. Poruszone zostały dwa główne aspekty: prawny i podatkowy.

Co wspólnego ma biznes z podróżowaniem? Więcej niż myślimy. Podróże kształcą, tak samo jak prowadzenie własnego biznesu. Skoro tak, to dlaczego nie przekuć osobistych doświadczeń w wartość dla klientów? Jak stworzyć markę, opowiadając o własnych doświadczeniach w biznesie, a nawet w życiu? Jak wykorzystać storytelling i tworzyć treści wizualne, aby przyciągać uwagę klientów? Podczas tego webinarium można dowiedzieć się, na czym polega siła osobistej marki w biznesie; jak ją budować mądrze i skutecznie; jak wykorzystać do tego popularne narzędzia internetowe; jak opowiadać o sobie inaczej niż wszyscy.

Prowadzący: Adam Majewski – pisarz i podróżnik, trener biznesu, wykładowca akademicki, od 2003 w branży public relations. Był rzecznikiem prasowym, dyrektorem wydawnictwa, prezesem agencji PR i urzędnikiem. Uprawia kolarstwo przełajowe, miłośnik Ałtaju i Syberii.


W obliczu zmian, z jakimi zmagają się firmy w czasie epidemii, Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) udostępniło przedsiębiorcom bezpłatne, proste narzędzie do zarządzania pracą zdalną, przygotowane przez jednego z bardziej doświadczonych interim managerów na rynku polskim. To proste rozwiązanie ułatwi właścicielom firm i menedżerom zdalne zarządzanie pracą pracowników, którzy musieli zostać w domach. Pomoże także w śledzeniu czasu pracy oraz jej postępów.

W czasie spotkania Roman Wendt przedstawił autorskie narzędzie zarządzania telepracą, a Monika Buchajska-Wróbel podzieliła się doświadczeniami z jego wdrożenia w swojej firmie. Korzyści z udziału w webinarium: pozyskanie wiedzy, jak sprawnie i skutecznie w ciągu 24 godzin wdrożyć proste i przyjazne narzędzie do pracy zdalnej; poprawa efektywności działania i usprawnienie pracy zespołu; szczera dyskusja o trudnościach, zagrożeniach, ale i plusach pracy zdalnej oraz wymiana doświadczeń z tymi, którzy już przez to przeszli.

Roman Wendt – ekspert efektywności biznesowej i wizjoner, mówca i doskonały praktyk dzielący się swoimi doświadczeniami, do których należy zaliczyć ponad 20 projektów wdrażania zmian. Interim Manager z 14 letnim doświadczeniem.

Monika Buchajska-Wróbel – prezes Stowarzyszenia Interim Managers, Partner Inwenta. Pomysłodawczyni, inicjatorka i współzałożycielka Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), obecnie Prezes Zarządu SIM.


Jednym z głównych celów działalności gospodarczej jest generowanie zysków dla jej właścicieli.

Rozwijając przedsiębiorstwo często zwiększamy ofertę, ale nie zawsze kontrolujemy rentowności poszczególnych produktów.

Przeprowadzenie analizy w tym zakresie, jak i wdrożenie podstawowych narzędzi controllingu pozwala na zbudowanie pełnego obrazu działalności przedsiębiorstwa i znalezienie tych obszarów, które angażują nasze zasoby, a nie generują odpowiedniego zysku. W odpowiedzi na powyższe, w ramach spotkania omówiono podstawowe metody kalkulacji i analizy zyskowności przedsiębiorstwa, których wdrożenie pozwoli na poprawę efektywności działania przedsiębiorstw.

Prowadzący to Artur Siwek, od ponad 15 lat związany z doradztwem biznesowym opartym na pozytywnych relacjach z szerokim gronem przedsiębiorstw.

W ślad za pierwszym webinarium (#12) na temat przygotowania firmy rodzinnej do pandemii koronawirusa, niniejsze stanowi kontynuację i rozwinięcie

tego bardzo ważnego aktualnie tematu.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielił się Piotr Juszczyk – doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Podczas webinarium omówił on następujące zagadnienia:

  • Jak przygotować firmę na czas pandemii;
  • Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika w czasie zagrożenia epidemicznego;
  • Jakie są możliwości wsparcia dla przedsiębiorców.


Spotkanie poświęcone prowadzeniu biznesu w kryzysowym okresie pandemii. Ekspert – radca prawny i członek zarządu IFR – Dawid Rejmer opowiedział, jak przygotować firmę rodzinną do pandemii koronawirusa.

Podczas webinarium uczestnicy dowiedzieli się, co wolno a czego nie wolno pracownikowi i pracodawcy; co zrobić, żeby przygotować swój biznes i swoją rodzinę na kwarantannę właściciela/zarządu; jak państwo i samorząd może pomóc przedsiębiorcom?Pani Daria Kunkowska (dyrektor zarządzający Acartus) opowiedziała o formach prowadzenia działalności oraz sposobach zarzadzania firmą rodzinną. W trakcie webinarium ekspert poruszył tematy m.in.  planowania, zarządzania operacyjnego i strategicznego na konkretnych przykładach firm rodzinnych. Dodatkowo, zaproszeni goście, p. Grzegorz Gosk i p. Mariusz Purzycki opowiedzieli o własnych doświadczeniach w zakresie zakładania oraz strategii rozwoju własnych biznesów.

Ryzyko w prowadzeniu przedsiębiorstwa towarzyszy wielu procesom i działaniom. Niemniej zakres, jak i skutki ryzyka w przedsiębiorstwach bywają zróżnicowane. Analiza i identyfikacja ryzyka ma zatem strategiczne znaczenie dla zarządzania firmą. Choć ryzyka nie da się wyeliminować – można je rozpoznać oraz zarządzać nim, ograniczając w ten sposób niebezpieczeństwo błędnych decyzji – o wszystkich tych aspektach opowiedział ekspert Marek Leśniak.


Podczas webinarium ekspert p. Natalia Prokaziuk poruszyła szereg kwestii związanych z przygotowaniem firmy do sukcesji. Odpowiedziała na pytanie czy sukcesja dotyczy każdej firmy. Z wydarzenia można dowiedzieć się co powinien zrobić właściciel, aby utworzyć plan sukcesyjny. Przybliżono także jak wygląda współpraca pomiędzy Analitykiem sukcesyjnym a firmą przygotowywaną do sukcesji.


Wydatki przedsiębiorcy i koszty uzyskania przychodów w przedsiębiorstwach nie zawsze są tym samym. W trakcie webinarium Marcin Siwik (Sintra) opowiedział co zrobić, aby poniesiony przez firmę wydatek został zakwalifikowany jako koszt. Z webinarium można dowiedzieć się co może być kosztem podatkowym i gdzie takich kosztów szukać. Ekspert wskazał co może być zakwalifikowane jako koszt oraz wskazał, że nie zawsze opłaca się zbijać podatki.


Przedsiębiorstwa rodzinne mają naturalny, bezcenny kapitał w postaci miłości, która może być przekuta na wartości. Warunkiem niezbędnym jest jednak, aby osoba właściciel, będący najczęściej osobą zarządzającą posiadał kompetencje, które wzmocnią jego pozycję a jednocześnie stanowić będą zachętę do rozwoju dla całego zespołu. W trakcie webinarium p. Anna Kunicka opowiedziała o tym, jakie to kompetencje, jak je wzmacniać i rozwijać.


Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią charakterystyczną grupę podmiotów, które łączą działalność biznesową ze sferą rodzinną, Profesjonalizacja firmy rodzinnej jest procesem wdrażania racjonalnego zarządzania. Proces ten obejmuje między innymi rozwój kompetencji oraz delegowanie uprawnień. Nasz ekspert, p. Justyna Wiśniewska, opowiedziała o tym jak budować pozycję konkurencyjną firmy poprzez przekazywanie kompetencji oraz z jakimi wymaganiami wobec zarządzających ten proces jest związany.


Ekspert Marcin Sawczuk opowiedział o narzędziu, z którego istnienia niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, a które pozwala w szybki sposób rozwiązać chwilowe problemy kadrowe. Z webinarium można dowiedzieć się czym jest oraz jak działa leasing pracowniczy. Ekspert opowiedział o zaletach związanych z wypożyczeniem pracowników oraz sytuacjach kiedy warto z niego skorzystać. Ważnym tematem była również kwestia tego o czym należy pamiętać decydując się na wspomnianą formę pozyskiwania pracowników.


Celem webinarium było wskazanie przedsiębiorcom, jakie czynności - istotne z punktu widzenia prawa - należy podejmować,, aby już na początkowych etapach współpracy z klientami i kontrahentami zapobiec potencjalnym zagrożeniom i zabezpieczyć swoje przyszłe interesy.

Ekspert Piotr T. Kubik wskazała kilka dróg rozwiązywania spornych sytuacji związanych z prowadzoną działalnością oraz konsekwencje związane z wyborem określonego sposobu postępowania, odczuwalne zarówno w perspektywie czasowej, jak i finansowej.


Specjalista w zakresie ustalania strategii podatkowej oraz zarządzania ryzykiem, Jarosław Wiśniewski, opowiedział o ryzykach funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych na kilku płaszczyznach min. funkcjonalnej, celowej, finansowej.


W trakcie webinarium p. Dorota Bury wykazała, że sposoby promocji i pokazywania siebie są uzależnione od możliwości finansowych i umiejętności. Inaczej promuje się małą, kilkuosobową firmę, a inaczej promocję prowadzi korporacja. Ekspert, p. Dorota Bury, wyjaśniała ,jak robić to umiejętnie i nie zniknąć. Prowadząca wskazała jakich błędów nie popełniać i jak się promować , by zostać zauważonym.


Eksperci z zakresu badań marketingowych opowiedzieli o tym, jak zbieranie obiektywnych informacji i ich przetwarzanie przekłada się na efektywność prowadzenia firmy oraz minimalizuje ryzyko błędnych decyzji. W trakcie webinarium podjęto tematy z zakresu ryzyka niedopasowania do oczekiwań rynku, wizerunku firmy, satysfakcji klientów (i nie tylko). Eksperci wykazali dlaczego warto zbierać dane o swojej firmie oraz jak wykorzystywać wyniki rzetelnych badań w prowadzeniu rodzinnego biznesu. W trakcie webinarium podjęto również temat innowacyjnych metod badawczych, jakie daje neuromarketing. 


Tagi