Webinarium odbyło się w dniu  29 października 2020 roku, a poprowadził je Mariusz Andreasik – członek zarządu Smart Education. Moderowała spotkanie Ewa Szczecińska-Budziak – ekspert ds. e-learningu w projekcie LCK, realizowanym przez Stowarzyszenie IFR. Podczas webinarium wykorzystując doświadczenie Dolineo (marka utworzona przez Smart Education) poznaliśmy jak e-learning może wspierać firmy w zarządzaniu produktami i kanałami sprzedaży. Dowiedzieliśmy się również, jak narzędzia zdalnego nauczania pomagają zarządzać produkcją, m.in. w zakresie diagnozowania krytycznych luk wiedzy pracowników na temat procedur, procesów i standardów przedsiębiorstwa, a także w zakresie efektywnego i szybkiego podnoszenia wiedzy w konkretnie zdefiniowanych obszarach. Ekspert pokazał również jak e-learning pomaga zapewnić bezpieczeństwo prawne firmy (compliance), w tym zgodności w zakresie przepisów branżowych. Prezentację z webinarium przesyłamy w załączniku. Poniżej znajdziecie link do nagrania na YouTube oraz zapowiedź najbliższego webinarium IFR.W czasie tego webinarium omówiono 3 etapy skalowania sprzedaży B2B z wykorzystaniem marketingu oraz działań digitalowych. Sprzedaż B2B zaczyna się o wiele wcześniej niż dochodzi do kontaktu klienta ze sprzedawcą. Dlatego nasi partnerzy z Grow Consulting opracowali nowoczesną metodę skalowania sprzedaży opartą o 3 etapy tego procesu:

Zanim dojdzie do kontaktu handlowego

Po kontakcie handlowym, a przed sprzedażą (klasyczny proces sprzedażowy)

Po sprzedaży, kiedy warto zadbać o zadowolenie klienta i procesowo podejść do zbierania referencji oraz case studies.

Niniejsze webinarium poprowadził Łukasz Kosuniak – CEO w firmie Grow Poland, ekspert marketingu B2B, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, konsultant. Moderował je Krzysztof Ogorzałek – członek zarządu IFR.

Wiele firm, aby się szybciej rozwijać, korzysta z finansowania bankowego. Kredyt pozwala na zwiększenie zarówno kapitału obrotowego firmy i tym samym większą sprzedaż, ale też realizacje inwestycji niezbędnych do rozwoju. Na co zwracają uwagę banki rozpatrujące wnioski o kredyt na działalność gospodarczą? Jak powinna wyglądać sytuacja finansowa “bankowalnej” firmy? Co poza danymi finansowymi jest badane przez bank? Czy banki nie są zbyt restrykcyjne w podejściu do oceny ryzyka związanego z finansowaniem?

Na te, jak też wiele innych pytań odpowiedziano na naszym 34. webinarium, które poprowadził Jan Czeremcha – założyciel i właściciel Birdcherry, ekspert w dziedzinie finansów i bankowości z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym, z czego 18 lat w zarządach polskich i międzynarodowych banków. Moderatorem był Tomasz Budziak – wiceprezes zarządu IFR.

Niemal każda firma stara się racjonalizować koszty przez niezatrudnianie lub zwalnianie pracowników, ograniczanie zbędnych wydatków, czy zakup tylko tych materiałów, które są potrzebne do bieżącej produkcji. Tymczasem niektóre zbędne zasoby mogą tworzyć tzw. rezerwę strategiczną, która okazuje się niezbędna w walce z kryzysem lub do rozwoju firmy. Gdy firma jest idealnie zoptymalizowana, może odkryć, że brakuje jej zasobów do poradzenia sobie z nieprzewidzianymi wyzwaniami albo brakuje jej “paliwa” do walki o nowy rynek. Brak rezerwy strategicznej sprawia, że niemożliwe staje się wykorzystanie szans, jakie stwarza każdy kryzys. Mimo że powszechnie zachęca się do optymalizacji, wiele firm odnoszących sukcesy przemilcza to, że zawdzięcza je wykorzystaniu rezerw, których nie posiadają ich konkurenci.

W trakcie webinarium omówiono, co składa się na rezerwę strategiczną, jaki jej poziom jest właściwy oraz jak ją wykorzystać do rozwoju firmy. Poprowadzi je dr Jacek Pogorzelski – ekspert w zakresie strategii marketingowej oraz zarządzania marką i doświadczeniem klienta. Moderował Tomasz Budziak – wiceprezes zarządu IFR.


Webinarium jest kierowane do osób zajmujących się sprzedażą, marketingiem i rozwojem firmy w obszarze B2B. Przedstawiono dobre praktyki zebrane podczas pracy z klientami wprowadzającymi nowoczesne metody wsparcia sprzedaży m.in. Social Selling. Pokazano sprawdzone taktyki budowania sieci kontaktów oraz konwersji kontaktów na leady sprzedażowe. Omówiono również błędy, jakich warto unikać oraz narzędzia, jakimi warto się posługiwać w działaniach Social Selling.

Gościem spotkania jest Łukasz Kosuniak - CEO oraz Head of Consulting w firmie Grow Consulting. Praktyk, wieloletni manager marketingu B2B (Samsung, Microsoft).


Celem webinarium było przybliżenie zasad funkcjonowania rozbudowanych struktur na forum rodziny, w tym wskazanie czynników warunkujących skuteczność ich działania.

W pewnym momencie życia rodziny właścicieli firmy rodzinnej, przychodzi taki moment, że wykorzystywane do tej pory rozwiązania, w budowie jedności rodziny, przestają być już wystarczające (np. spotkania rodziny). Czynnikiem to warunkującym jest nie tylko wzrost liczby członków rodziny właścicieli, ale też jej zróżnicowanie pod względem pokoleń oraz jej gałęzi. Przekłada się to na zróżnicowanie oczekiwań i potrzeb członków rodziny wobec rodzinnego biznesu. Budowa jedności rodziny w odniesieniu do firmy rodzinnej staje się tym samym złożonym wyzwaniem. Dotychczasowa praktyka firm rodzinnych z rozwiniętych gospodarek pokazuje na wypracowanie bardziej złożonych struktur na forum rodziny, które pozwalają skutecznie budować jedność jej członków. Do nich należą: zgromadzenie rodziny, rada rodziny oraz konstytucja rodziny.

Gościem spotkania była dr hab. Izabela Koładkiewicz, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego. Webinarium moderował Tomasz Budziak, wiceprezes zarządu IFR.


Tradycyjne podejście do zarządzania nie sprawdza się w momentach kryzysowych, kiedy trzeba działać szybko, błyskawicznie dostosowując się do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Kiedy realia zmieniają się z minuty na minutę, rozbudowana dokumentacja i długofalowe plany na niewiele się przydają. Dlatego w wymagających czasach najlepiej poradzą sobie te firmy, dla których “zwinność” jest czymś więcej niż tylko szumnym hasłem marketingowym.

Webinarium poprowadził Jakub Kompa (doradca strategiczny, Family IT) oraz Mateusz Żurawik-Le Mercier (Scrum Master, Agile Coach). Moderował je Tomasz Budziak – wiceprezes zarządu IFR.


W czasie webinarium zostały zidentyfikowane korzyści wynikające z postrzegania rady nadzorczej jako zasobu firmy rodzinnej, w tym czynniki, które wpływają na jego przydatność, czyli skład rady. Omówione też zostały funkcje, jakie może ona pełnić, a które w przypadku łączenia funkcji właściciela i zarządzającego, wciąż są słabo dostrzegane.

Gościem spotkania była dr hab. Izabela Koładkiewicz, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego. Webinarium moderował Tomasz Budziak, wiceprezes zarządu IFR.


Spotkanie poprowadził Andrzej Krótki (Konsultant Strategiczny Lean, Prezes w firmie Lean to Win) oraz Jakub Ścierzyński (członek zarządu, sukcesor w firmie rodzinnej Instal-Projekt). Moderował je będzie Tomasz Budziak – wiceprezes zarządu IFR.

Podczas webinarium opowiedziano, o czym trzeba pamiętać przy wdrożeniu usprawnień lean w specyfice firm rodzinnych, żeby mieć pewność skuteczności swoich działań. Przedstawiono konkretne przykłady zyskownych usprawnień z branż:

  • produkcyjnej, gdzie przezbrojenia maszyn zostały skrócone o ponad 50% czasu;
  • sprzedażowej, gdzie skuteczność rozmów handlowych wzrosła o ponad 25%;
  • usługowej, gdzie jedno proste usprawnienie zaoszczędziło dwa miesiące pracy.


Każda rodzina właściciela firmy rodzinnej, dysponuje potencjałem, który w zależności od sposobu “zagospodarowania”, może stać się dla firmy generatorem wartości dodanej albo źródłem potencjalnych problemów. Jak pokazuje praktyka krajów rozwiniętych, w których firmy rodzinne zdążyły już zgromadzić wielopokoleniowe doświadczenia, istotnym czynnikiem, warunkującym realizację pierwszego z ww. scenariuszy, jest sprawnie funkcjonujący system ładu rodziny. System ten zapewnia efektywne “zarządzanie” rodziną. Podstawowym jego celem jest budowa spójności i jedności interesów oraz potrzeb wszystkich jej członków, w stosunku do rodzinnego przedsiębiorstwa.

Spotkanie poprowadzili dr hab. Izabela Koładkiewicz oraz Tomasz Budziak.


Od końca kwietnia można już składać wnioski o przyznanie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej. Po pierwszych dwóch tygodniach wiele kwestii jest niejasnych i przedsiębiorcy mają pytania, na które nie znajdują odpowiedzi. Pierwsze webinarium, zorganizowane 5 maja 2020 wspólnie z PFR pt. “Tarcza Finansowa PFR – instrukcja dla przedsiębiorców” potwierdziło ten fakt, dlatego postanowiliśmy zorganizować drugie webinarium, w którym skupiono się na odpowiadaniu na pytania przedsiębiorców.

Spotkanie prowadził Dawid Rejmer – Radca Prawny, Członek Zarządu IFR.


W czasie webinarium dowiemy się m.in.: jak zminimalizować koszty ochrony nawet o 50%, przy jednoczesnym podniesieniu jej skuteczności i efektywności, a także jak przygotować się do zagrożeń dla funkcjonowania firmy, które mogą wystąpić podczas samej pandemii i po jej zakończeniu. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo pełni w tym przypadku funkcję wspomagającą, ale niekiedy również decydującą o sukcesie lub porażce, o zysku lub stracie i wreszcie o rozwoju bądź upadku danego przedsiębiorcy.

Webinarium prowadzili Robert Dąbrowski (CEO RECEVENT) oraz Robert Pajek (CSO AMODEUS). Moderatorem spotkania był Tomasz Budziak (wiceprezes zarządu IFR).


Podczas webinarium przedstawiono przykłady skutecznego wsparcia sprzedaży, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych, ale sprawdzonych w praktyce metod i narzędzi. Zaprezentowano, w jaki sposób nawet mała firma, która nie posiada działu marketingu i wielkiego budżetu może pozyskiwać więcej leadów sprzedażowych dzięki umiejętnemu dzieleniu się wiedzą z potencjalnymi klientami. Podpowiedziano też, jak dobrać odpowiednią strategię, metody i narzędzia do rozmiaru, charakteru działalności i modelu biznesowego.

Prowadzący Łukasz Kosuniak jest CEO oraz Head of Consulting w firmie Grow Consulting. Praktyk, wieloletni manager marketingu B2B (Samsung, Microsoft). Zarządzał pierwszym w Polsce samodzielnym wdrożeniem systemu marketing automation klasy korporacyjnej. Przeszkolił kilka tysięcy sprzedawców i marketerów B2B. Obecnie wspiera firmy w opracowaniu i realizacji skutecznej strategii marketingowej z wykorzystaniem narzędzi digital marketingu takich jak Marketing Automation, Social Selling, Sales Enablement. Autor książki „ABC Marketingu B2B” i kilkudziesięciu branżowych publikacji z obszaru Marketingu B2B, Marketing Automation, Sales Enablement. Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, konsultant.


Badania prowadzone przed wybuchem pandemii koronawirusa pokazywały niepokojące zjawisko – tylko kilkanaście procent polskich firm deklarowało gotowość do przejścia w tryb pracy zdalnej. Przez ostatnie tygodnie sprawdzaliśmy tę gotowość w praktyce i dziś możemy już powiedzieć dużo więcej o tym, co było najtrudniejsze, a co udało się wdrożyć nie zmniejszając wydajności pracy. Warto jednak przyjrzeć się temu, co było największym wyzwaniem i co można zrobić lepiej oraz jakich niebezpieczeństw można się ustrzec, zwłaszcza że czasy sprzed kryzysu nie wrócą, a przed nami wiele lat gospodarczych wyzwań. Podczas webinarium pokazano zarówno te obszary, w których udało się firmom rodzinnym, jak i te, w których potrzebna jest poprawa. Wyścig trwa!


Webinarium dla wszystkich, którzy ucierpieli wskutek pandemii koronawirusa. Nie wiesz, gdzie szukać pomocy? Zastanawiasz się, w jaki sposób skorzystać z Tarczy Finansowej? Dzieki temu webinarium dowiesz się, jakie są możliwości wsparcia dla Twojej firmy. Spotkanie poprowadzi Eliza Kruczkowska – Dyrektor ds. Rozwoju Innowacji w PFR S.A., moderatorem będzie Dawid Rejmer – Radca Prawny, Członek Zarządu IFR. Szczególnie zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP.


Podstawą odporności organizacji na kryzysy pochodzenia zewnętrznego jest trwała i trudno-kopiowalna przewaga konkurencyjna. Jej trwałość jest skorelowana z unikalnością propozycji wartości (VP) oraz systemu biznesowego, który zapewnia jej dostarczanie na rynek. Źródłem efektywnej propozycji wartości jest wolna przestrzeń pomiędzy alternatywnymi rozwiązaniami obecnymi na rynku a maksymalnym poziomem satysfakcji odbiorcy. Tylko poprzez obszar nieujawnionych potrzeb rynku można wykonać radykalny skok w propozycji wartości, złamać obecne reguły rynku i zmienić jego zachowania. Służy temu określona metodologia pracy, zaś efektem jest strategia pozwalająca na sterowanie rynkiem (driving market).

Piotr Lutek - Ekspert w zakresie przekładania rezultatów badawczych w unikalne rozwiązania rynkowe, w tym kreowanie nowych kategorii produktów i budowanie aliansów rynkowych.

Jakub Ścierzyński – Członek Zarządu Sukcesor w Instal-Projekt – firmie rodzinnej z branży grzewczej, będącej wiodącym producentem grzejników.


Prof. Andrzej Jacek Blikle – matematyk, przedsiębiorca, doradca biznesowy oraz Prezes Honorowy naszego stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych poprowadził webinarium na temat wykorzystania modelu zarządzania turkusowego w firmach rodzinnych podczas kryzysu, a także dlaczego organizacjom turkusowym będzie łatwiej przetrwać okres pandemii oraz wrócić do normalnego funkcjonowania po jego zakończeniu. Webinarium moderował Tomasz Budziak (wiceprezes zarządu IFR).


Webinarium zostało zorganizowane we współpracy z firmą doradczą JP Weber. Finansowe aspekty zarządzania firmą rodzinną przedstawili: Piotr Miednik (Director CFO Advisory w JP Weber) oraz Piotr Kucharczyk (CFA, Director w JP Weber). Webinarium poprowadzi Tomasz Budziak (wiceprezes zarządu IFR). Poruszone zostaną m.in. następujące kwestie:

  • Kryzys i jego fazy oraz inicjatywy wspierające przedsiębiorcę;
  • Jak obecnie zarządzać płynnością finansową w kontekście należności, zobowiązań i zapasów;
  • Jak podejść do ograniczania ryzyka w bieżącej sytuacji (waluty, covenanty, poręczenia i gwarancje);
  • Tygodniowy plan biznesowy, jako narzędzie do monitorowania różnych scenariuszy wydarzeń w firmie;
  • Pozyskanie inwestora finansowego sposobem na rozwój firmy w dobie pandemii COVID-19;
  • Jakie informacje i narzędzia są potrzebne w spółce w celu skutecznego pozyskania inwestora?


W trakcie webinarium ekspert p. Piotr Juszczyk omówił przepisy Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców, w tym: kwestie pracownicze i zmiany w kodeksie pracy, kwestie handlowe i podatkowe (zwolnienia i przesunięcia) oraz inne możliwości wsparcia przedsiębiorców proponowane przez Rząd w związku z epidemią koronawirusa.

Piotr Juszczyk – Doradca Podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie księgowo-podatkowym. Współpracuje z firmą inFakt w ramach Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.


Od połowy marca rząd pracował nad przygotowaniem rozwiązań dla biznesu, które zmniejszą negatywny wpływ epidemii koronawirusa na polską gospodarkę. Przedsiębiorcy wiązali z Tarczą Antykryzysową duże nadzieje. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców prowadziły szeroko zakrojoną akcję informacyjną, powstały konkretne propozycje ustaw, które miałyby pomóc przedsiębiorcom. Ustawa w ostatecznym kształcie rozwiązuje tylko część problemów. Krótką analizę prawno-podatkową z omówieniem i wyjaśnieniem, co tak naprawdę oznaczają one dla właścicieli przedsiębiorstw, przygotował partner strategiczny IFR – Kancelaria Ożóg Tomczykowski.

Główne założenia pakietu osłonowego podczas bezpłatnego webinarium przedstawili eksperci Kancelarii Ożóg Tomczykowski – Bartłomiej Biały (doradca podatkowy, szef działu podatków transakcyjnych) oraz Michał Mieszkiełło (radca prawny, szef praktyki korporacyjnej. Webinarium poprowadził Tomasz Budziak – wiceprezes zarządu IFR.

Tagi