Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Studia podyplomowe dla sukcesorów

Uczestnicy studiów na SWPS

Zakończyła się pierwsza edycja studiów podyplomowych dla sukcesorów firm rodzinnych. Czy będzie kolejna, nie wiadomo. Potencjalni kandydaci wołają o następną, absolwenci chcą wersji pogłębionej tego co było, a wykładowcy są w gotowości do ponownego startu.

Obrony prac dyplomowych zarówno w Poznaniu, jak i w Warszawie były wielkim przeżyciem tak dla studentów, jak i wykładowców. Radość z dyplomu mieszała się tu jednak bardzo wyraźnie z żalem, że to już koniec tej wspólnej edukacji.

– Oprócz wiedzy merytorycznej, która była niezwykle pomocna i potrzebna, mieliśmy fantastyczną okazję poznać się tutaj nawzajem i wymieniać się doświadczeniami – powiedziała Dobrochna Kochańska z firmy GEO GLOBE POLSKA. – Mimo bardzo różnych branż, w jakich działamy, nasze problemy doświadczenia i sytuacje, z którymi się spotykamy są bardzo podobne.

 

– Ta edycja studiów pokazała, że jest różnica między studiami dla osób indywidualnych, a tymi dla osób, prowadzących własne firmy rodzinne. Z pewnością warto by zbalansować trochę bardziej elementy edukacyjne, które bezpośrednio odnoszą się do ich firm rodzinnych z elementami edukacyjnymi, które odnoszą się do projektu, który jest jednak dosyć abstrakcyjnym bytem w kontekście ich codziennej pracy i ich biznesu. Wyzwaniem dla wykładowców jest też pokazanie możliwości zastosowania w biznesie wszystkiego, czego tu uczymy – mówiła Agnieszka Szóstek, wykładowczyni na studiach podyplomowych FR2.

 

– Studia były bardzo interesujące. Mieliśmy wykładowców z bardzo wysokiej półki, praktyków – mówiła Anna Kamińska z firmy HOSSA BIURO PORAD FINANSOWYCH. – Ich wiedza i doświadczenie zderzyły się tu z realnymi potrzebami poszczególnych studentów. To była duża wartość. Liczyłam na inspirację i na pewno ją dostałam.

 

– Studia nauczyły nas nowej metody pracy poszukiwań zespołowych, bardzo kreatywnych, radosnych i atrakcyjnych w całym procesie, a jednocześnie przynoszących niesamowite efekty – podsumowała Anna Bułat-Świtała z firmy TARABUK.

 

– Większość naszych studentów zaraziła się metodologią pracy projektowej Design Thinking, jaką prowadzone były nasze studia – powiedziała Anna Wróblewska z CONCORDIA DESIGN, opiekunka merytoryczna studiów podyplomowych „Innowacyjne zarządzanie firmami rodzinnymi” dla dorosłych dzieci właścicieli firm rodzinnych. – Na początku może nie rozumieli dlaczego właśnie tak pracujemy, ale w trakcie procesu widać było, jak się zmieniają, jak zaczynają się otwierać na innych i pokonują bariery żeby wyjść do klienta w jego naturalne otoczenie. Bo to jest bardzo ważne, żeby nauczyć się badać, obserwować, pytać. To są umiejętności, które w biznesie zatraciliśmy. Większość ludzi siedzi za biurkiem i tworzy produkty i usługi bardzo teoretycznie, a ta metodologia zmusza, żeby wyjść do człowieka i odpowiadać kreatywnie na jego potrzeby.

 

– Było fantastycznie, polecamy – mówili absolwenci, podkreślając że bardzo wiele się nauczyli, poznali nowe narzędzia i lepiej zrozumieli, jak ważne jest być firmą rodzinną i jak ważne jest budowanie środowiska firm rodzinnych w Polsce.

Zakończenie studiów odbyło się 25 i 26 kwietnia 2015 roku.

***

Studia podyplomowe „Innowacyjne zarządzanie firmami rodzinnymi” oficjalnie otwarte

Niekonwencjonalny sposób prowadzenia zajęć, niewiele czasu spędzanego w ławkach i dużo zabawy przy okazji zgłębiania poważnej wiedzy zapowiadają studentom organizatorzy studiów. Konferencja otwierająca studia odbyła się 7 marca 2014 roku w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

 

– Wyjątkowość tych studiów polega przede wszystkim na tym, że łączą one kompetencje miękkie z twardymi za pomocą designu. Metodologia Design Thinking wydaje się być bardzo odpowiednia dla firm rodzinnych i ich naturalnych predyspozycji – mówi Anna Wróblewska z Concordia Design, opiekunka merytoryczna studiów podyplomowych „Innowacyjne zarządzanie firmami rodzinnymi” dla dorosłych dzieci właścicieli firm rodzinnych.

 

Zdaniem Olafa Żylicza, jest bardzo duża nisza na rynku jeśli chodzi o rozwijanie umiejętności menadżerskich. Zwłaszcza w firmach rodzinnych potrzeby w tym zakresie są znaczne, bo i specyfika jest duża. Także potencjał jest tu ogromny.

– W większości firm rodzinnych menadżerowie nie uczą się, czym jest zarządzanie ludźmi, nie stosują współczesnych narzędzi, miewają też trudności w przejmowaniu dobrych praktyk od korporacji. Firmy rodzinne mają też problemy z zarządzaniem sukcesją zarówno od strony proceduralnej, jak i od strony psychologicznej – mówi dr Olaf Żylicz.

 

– Potrzebuję wiedzy i profesjonalnych umiejętności do zarządzania firmą, bo w pewnym momencie intuicja i bycie tylko córką właściciela, to za mało. Próbkę tego, czego możemy się spodziewać na studiach dla sukcesorów, już mieliśmy. Oficjalne otwarcie jest bowiem dzisiaj, ale pierwsze zajęcia były już miesiąc temu. I wiem, że faktycznie, studia te są bardzo pomocne w budowaniu świadomości, czym jest firma rodzinna i czym ona się różni od innych firm – mówi Paulina Makarczyk z firmy Makarczykowie.

 

– Przyszłam tutaj, żeby poszukać możliwości innego, lepszego, bardziej nowoczesnego zarządzania firmą oraz znalezienia kierunków jej rozwoju. Dużą wartością studiów dla sukcesorów jest to, że jesteśmy tutaj jako drugie pokolenie. Mamy podobne problemy, ale też wszyscy chcemy, żeby nasze firmy się rozwijały. Chcemy więc nauczyć się, jak prowadzić firmę dalej, w nowych realiach. Chcemy także dowiedzieć się, jak postępować, żeby to pierwsze pokolenie, które zakładało nasze firmy rodzinne, z nami współdziałało oraz znaleźć metodę na to, żeby ich nie urazić, ale też pokazać, że my również potrafimy i że dbamy o te firmy – mówi Barbara Rożek z firmy Rożek Brokers Group.

 

– Wybrałem te studia, bo wierzę, że specjaliści z SWPS i nie tylko, są ludźmi kompetentnymi i praktykami w dziedzinie zarządzania, którzy pomogą mi znaleźć rozwiązania trudnych sytuacji w firmie rodzinnej. Ponadto liczę na to, że na tych studiach spotkam ludzi, którzy znajdują się w podobnej sytuacji, mają podobne problemy i wspólnie będzie nam łatwiej je rozwiązać – mówi Jacek Zawadzki z firmy Logo.

Autor: Alicja Wejner

***

Unikalne na rynku polskim studia „Innowacyjne zarządzanie firmami rodzinnymi” dla dorosłych dzieci właścicieli firm rodzinnych były szansą podniesienia kompetencji menadżerskich dla drugiego pokolenia przedsiębiorców. Studenci nabyli umiejętność zarządzania poprzez design – czyli świadomie projektowanego dla konkretnej firmy, jej wartości, kultury i struktury. Metoda Design Thinking umożliwia firmom odkrywanie nowych szans rynkowych i tworzenie dóbr, które trudno skopiować, gdyż są częścią silnej, charyzmatycznej marki. Takie kompetencje także ułatwią im powrót do firmy rodziców w roli nowoczesnego lidera, który rozwija biznes w oparciu o istniejący dorobek, a jednocześnie śmiało wyznacza nowe cele.

SWPS zaoferowało 25 miejsc w Poznaniu i 25 w Warszawie dla potencjalnych sukcesorów firm rodzinnych, którzy nie posiadali wykształcenia z zarządzania oraz nie ukończyli 40-go roku życia.

 

Innowacyjne zarządzanie firmami rodzinnymi

tekst Anna Wróblewska

Według raportu Interbrand – Best Global Brand 2012 – w czołówce 100 najlepszych marek świata znajduje się parędziesiąt marek firm rodzinnych, tj. BMW, H&M, Ikea, Prada, Heineken. To Ci, którzy wyznaczają kierunki rozwoju.

Czy firmom rodzinnym łatwiej jest się na ten szczyt wspiąć? Czy mimo tego, że rządzą nimi dokładnie te same prawa rynku, które mają wpływ na wszystkie firmy „rodzinność” organizacji może stać się przewagą konkurencyjną?

Świadome zarządzanie innowacją jest szansą dla firm rodzinnych, aby bardziej efektywnie wykorzystały swój naturalny potencjał i unikalność w zakresie budowania silnych, konkurencyjnych, globalnych marek, które żyć będą przez wiele pokoleń. Tylko innowacyjne zarządzanie firmą rodzinną w szybki sposób ukierunkowuje organizację na odkrywanie nowych szans rynkowych i oferowanie dóbr, które trudno skopiować, ponieważ są one integralną częścią silnej, charyzmatycznej marki. Ponadto daje przewagę młodemu pokoleniu sukcesorów w wejściu do organizacji, jako nowoczesnych liderów, rozwijających biznes w oparciu o istniejący dorobek, ale także patrzących odważnie w przyszłość i śmiało wyznaczających nowe cele.

Studia „Innowacyjne zarządzanie firmami rodzinnymi” zaprojektowane zostały w sposób procesowy. Uczestnicy pracują w multidyscyplinarnych zespołach wzbogaconych o wiedzę ekspercką różnych środowisk (naukowego, biznesu, projektantów) zgodnie z innowacyjną metodologią design thinking. Program dostosowany jest maksymalnie do potrzeb uczestników, rozwiązuje ich realne problemy biznesowe oraz uwzględnia specyfikę firm rodzinnych w celu tworzenia charyzmatycznej marki konkurencyjnej na rynku lokalnym, krajowym czy międzynarodowym. Design thinking to metodologia pracy zespołowej, która uczy rozwiązywania problemów biznesowych nie tylko w zakresie wyglądu czy użyteczności produktu, ale także strategii działania, rozwoju nowych usług, usprawniania procesów, czy metod działania organizacji.

Design thinking skupia się na procesie czyli sposobie dochodzenia do rozwiązań, a nie koncentruje się jedynie na samym celu i jak najszybszym do niego dotarciu. W szukaniu rozwiązań kluczową zasadą jest koncentracja na potrzebach ludzi i sposobach na dobre ich rozpoznanie. Dopiero na bazie zebranych informacji, które stają się inspiracją do szukania rozwiązania rozpoczyna się proces tworzenia, rozwijania i testowania pomysłu. Wszystko po to by jak najlepiej przygotować się do implementacji, czyli skutecznego wdrożenia rozwiązania w życie. Parafrazując Tima Browna, pioniera design thinking celem jest zmienić potrzebę w popyt, czyli postawić ludzi na pierwszym miejscu. Podstawą metodologii design thinking jest praca warsztatowa z wykorzystaniem różnego rodzaju technik kreatywnych przy udziale ekspertów z wielu dziedzin nauki i różnych obszarów działalności organizacji.

Celem studiów jest rozwinięcie kompetencji menedżerskich w zakresie innowacyjnego zarządzania firmą rodzinną.

Program studiów pozwoli uczestnikom poznać wiedzę i rozwinąć umiejętności z zakresu:

 • analizowania trendów,
 • tworzenia strategii konkurowania na rynku,
 • generowania odpowiednich modeli biznesowych,
 • kreowania spójnej tożsamości marki,
 • rozwoju nowych produktów oraz usług,
 • projektowania doświadczeń związanych z korzystaniem danego produktu czy usługi,
 • zwinnego zarządzania projektami w celu szybkiego i skutecznego wdrażania wypracowanych rozwiązań,
 • wykorzystywania narzędzi pracy zespołowej zgodnej z metodologią "design thinking" (rozwiązywanie problemów biznesowych w kreatywny, interdyspypilnarny sposób).

Studia przygotują menedżerów firm rodzinnych do zarządzania organizacjami zgodnie ze świadomymi trendami, wynikającymi ze specyfiki współczesnego, bardzo nasyconego i silnie konkurencyjnego rynku. Wiedza i zdobyte doświadczenie pozwolą stworzyć innowacyjne kultury organizacji, które będą podstawą do rozwoju nowatorskich rozwiązań w zakresie oferowanych produktów i/lub usług.

W sposób praktyczny słuchacze nauczą się:

 • konsultingu własnej firmy,
 • coachingu swoich kompetencji jako przywódców,
 • tworzenia strategii innowacyjnych produktów na konkretnych przykładach,
 • kreowania silnej marki firmy rodzinnej konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznych.

Grupą docelową studiów podyplomowych są przedstawiciele młodego pokolenia (poniżej 40 lat) pracowników firm rodzinnych MMSP przygotowujących się do przejęcia firmy, nieposiadających wykształcenia w kierunku zarządzania przedsiębiorstwem.

Więcej o programie studiów.

Szczegółowych informacji udziela:

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń SWPS
w Poznaniu: 
tel. 61 85 84 325, e-mail: podyplomowe.poznan@swps.edu.pl
w Warszawie: tel. 22 517 98 49, e-mail: ataborska@swps.edu.pl
Rekrutacja w obu miastach już się zakończyła.